Tomir

Zadaszenie na planie kwadratu

Zadaszenie na planie kwadratu, w wymiarach na życzenie klienta od 3m x 3m do 5m x 5m. Zadaszenie to przydatne zarówno w przydomowym ogrodzie jak i w punktach małej gastronomi. Pokrycie gontem bitumicznym, kolor do wyboru (czerwony, zielony, brązowy, czarny).
Kolor całości na życzenie.

Gont bitumiczny

1. - zielony
2. - czerwony
3. - brązowy
4. - czarny

Przykładowe realizacje